වර්ගය - අයිස්ලන්ත සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා අයිස්ලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. අයිස්ලන්තය, නෝර්ඩික් දූපත් ජාතියක් වන අතර එහි ගිනිකඳු, ගීසර්, උණු දිය උල්පත් සහ ලාවා කෙත්වතු සහිත නාට්‍යමය භූ දර්ශනය මගින් අර්ථ දැක්වේ. වට්නාජකුල් සහ ස්නෙෆෙල්ස්ජකුල් ජාතික වනෝද්‍යානවල දැවැන්ත ග්ලැසියර ආරක්ෂා කර ඇත. ජනගහනයෙන් බහුතරයක් ජීවත් වන්නේ අගනුවර වන රේක්ජාවික් වන අතර එය භූතාපජ බලය මත ධාවනය වන අතර ජාතික හා සාගා කෞතුකාගාරවල නිවහන වන අතර අයිස්ලන්තයේ වයිකිං ඉතිහාසය සොයා ගනී.

යුනයිටඩ් එයාර්ලයින්ස් විසින් ක්‍රොඒෂියාව, ග්‍රීසිය සහ අයිස්ලන්ත ගුවන් ගමන් නව ...

යුනයිටඩ් විසින් සංචාරකයින්ට සෘජුවම පියාසර කිරීමෙන් ගිම්හාන සංචාර සඳහා තවත් විකල්ප ලබා දෙයි ...