වර්ගය - අසර්බයිජානය සංචාරක පුවත්

ජාතිය සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජය වන අසර්බයිජානය ආසියාව හා යුරෝපය පුරා විහිදෙන කැස්පියන් මුහුද සහ කොකේසස් කඳු වලින් මායිම් වී ඇත. එහි අගනුවර වන බකූ එහි මධ්‍යකාලීන බිත්ති සහිත ඉනර් සිටි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඇතුළත නගරය තුළ 15 වන සියවස දක්වා දිවෙන රාජකීය පසුබැස්මක් වන ෂිර්වන්ෂාස්ගේ මාළිගාව සහ නගර අහසෙහි ආධිපත්‍යය දරන සියවස් ගණනක් පැරණි ගල් මේඩන් කුළුණ පිහිටා ඇත.

යුක්රේන ඉන්ටර්නැෂනල් එයාර්ලයින්ස් නැවත බකූ වෙත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි ...

අප්රේල් මස අවසානය දක්වා යුක්රේන ජාත්යන්තර ගුවන් සේවය හෙයිඩර් අලියෙව් වෙත ගුවන් ගමන් ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරයි ...