වර්ගය - ඉතියෝපියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

අප්‍රිකාවේ අං කලාපයේ ඉතියෝපියාව යනු මහා රිෆ්ට් නිම්නයෙන් බෙදී ඇති රළු, ගොඩබිම් සහිත රටකි. වසර මිලියන 3 කට වඩා පැරණි පුරාවිද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් සමඟ එය පුරාණ සංස්කෘතියේ ස්ථානයකි. එහි වැදගත් ස්ථාන අතර 12 - 13 වන සියවස්වල ලලිබෙලා පාෂාණ කැපූ ක්‍රිස්තියානි පල්ලි ඇත. අක්සම් යනු ඔබෙලිස්ක්, සොහොන්, මාලිගා සහ සියොන් දේවස්ථානයේ මේරි ආර්යාව සහිත පුරාණ නගරයක නටබුන්ය.

ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවය සහ ලයිජ් ගුවන් තොටුපල හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම දීර් tend කරයි

බෙල්ජියමේ විශාලතම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ගුවන් තොටුපළ සහ යුරෝපයේ 6 වන විශාලතම භාණ්ඩ ගුවන් තොටුපළ වන ලීජ් ගුවන්තොටුපළ ...