ප්රවර්ගය - ඉරානයේ සංචාරක ප්රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා ඉරාන සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. පර්සියාව ලෙසද හැඳින්වෙන ඉරානය සහ නිල වශයෙන් ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය බටහිර ආසියාවේ රටකි. මිලියන 82 ක ජනගහනයක් සිටින ඉරානය ලෝකයේ 18 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත රටයි. එහි භූමි ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 1,648,195 ක් වන අතර එය මැදපෙරදිග දෙවන විශාලතම රට වන අතර ලෝකයේ 17 වන විශාලතම රට වේ.