වර්ගය - කසකස්තානයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා කසකස්තාන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මධ්‍යම ආසියානු රටක් සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජයක් වන කසකස්තානය බටහිරින් කැස්පියන් මුහුදේ සිට චීනය හා රුසියාව සමඟ නැගෙනහිර මායිමේ පිහිටි අල්ටයි කඳුකරය දක්වා විහිදේ. එහි විශාලතම අගනගරය වන ඇල්මාටි යනු දිගු කලක් තිස්සේ පැවති වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර එහි සලකුණු වන්නේ ඇසෙන්ෂන් ආසන දෙව්මැදුර, සාර්වාදී යුගයේ රුසියානු ඕතඩොක්ස් පල්ලිය සහ කසකස්තානයේ මධ්‍යම රාජ්‍ය කෞතුකාගාරය ය.