වර්ගය - ගයානා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ගයානා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. දකුණු ඇමරිකාවේ උතුරු අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ ගයනාව අර්ථ දැක්වෙන්නේ එහි rain න වැසි වනාන්තරයෙනි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන, ක්‍රිකට් හා කැලිප්සෝ සංගීතය සමඟ එය සංස්කෘතික වශයෙන් කැරිබියානු කලාපයට සම්බන්ධ වේ. එහි අගනුවර වන ජෝර්ජ්ටවුන් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. උස, පින්තාරු කරන ලද දැව ශාන්ත ජෝර්ජ් ඇන්ග්ලිකන් ආසන දෙව්මැදුරද ඇතුළුව. විශාල ඔරලෝසුවක් දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රභවයක් වන ස්ටාබ්‍රෝක් වෙළඳපොළේ මුහුණත සලකුණු කරයි.

ගයානා වෙත හරිත සංචාරකයින්ගේ මාර්ගෝපදේශය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගයානා සංචාරක ව්‍යාපාරය

ගයානා වෙත හරිත සංචාරකයින්ගේ මාර්ගෝපදේශය එක් අයෙකු අතර ගමනාන්තය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කරනු ඇතැයි GTA බලාපොරොත්තු වේ ...