වර්ගය - ගැබොන් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ පිහිටි රටක් වන ගැබොන්, ආරක්ෂිත උද්‍යානවල සැලකිය යුතු ප්‍රදේශ ඇත. එහි සුප්‍රසිද්ධ ලොආන්ගෝ ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනාන්තර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය ගෝරිල්ලන් සහ හිපපෝ සිට තල්මසුන් දක්වා වනජීවීන්ගේ විවිධත්වයට රැකවරණය සපයයි. ලෝපේ ජාතික වනෝද්‍යානය බොහෝ දුරට වැසි වනාන්තර වලින් සමන්විත වේ. අකාන්ඩා ජාතික වනෝද්‍යානය කඩොලාන සහ උදම් වෙරළ සඳහා ප්‍රසිද්ධය.