වර්ගය - ගැම්බියාවේ සංචාරක පුවත්

නරඹන්නන් සඳහා ගැම්බියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ගැම්බියාව යනු බටහිර බටහිර අප්‍රිකානු රටකි. එය සෙනෙගල් වලින් මායිම් වේ. එය මධ්‍යම ගැම්බියා ගඟ වටා ඇති විවිධ පරිසර පද්ධති සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එහි කියැං බටහිර ජාතික වනෝද්‍යානයේ සහ බාවෝ බොලොන්ග් තෙත්බිම් රක්ෂිතයේ බහුල වන ජීවීන්ට වඳුරන්, දිවියන්, හිපපෝ, හයිනා සහ දුර්ලභ පක්ෂීන් ඇතුළත් වේ. අගනුවර වන බන්ජුල් සහ අසල පිහිටි සේරකුන්ඩා වෙරළ තීරයට ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.