වර්ගය - ජෝර්දාන් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා ජෝර්දාන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ජෝර්දාන් ගඟේ නැගෙනහිර ඉවුරේ පිහිටි අරාබි ජාතියක් වන ජෝර්දානය අර්ථ දැක්වෙන්නේ පුරාණ ස්මාරක, සොබාදහම් රක්ෂිත සහ මුහුදු වෙරළේ පිහිටි නිවාඩු නිකේතන මගිනි. ක්‍රි.පූ 300 දී පමණ නැබටියානු අගනුවර වන පෙට්රා හි සුප්‍රසිද්ධ පුරාවිද්‍යා භූමිය වන මෙහි සොහොන්, පන්සල් සහ ස්මාරක සහිත රෝස වැලි ගල් කඳුකරයේ කැටයම් කර ඇති අතර පෙට්‍රා එහි අන්වර්ථ නාමය වන “රෝස් සිටි” උපයා ගනී.