වර්ගය - ටැන්සානියාවේ සංචාරක හා සංචාරක පුවත්

ටැන්සානියාවේ සංචාරක වෘත්තිකයින්, සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති.

ටැන්සානියාවේ සංචාර, ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනයට අදාළ ප්‍රවෘත්ති.

ඩාර් එස් සලාම් සහ ටැන්සානියා සංචාරක සහ අමුත්තන්ගේ තොරතුරු.
ටැන්සානියාව යනු නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රටකි. “විශාල පහ” ක්‍රීඩාවෙන් (අලි, සිංහ, දිවියන්, මී හරක්, රයිනෝ) ජනාකීර්ණ සෆාරි මක්කම වන සෙරෙන්ගෙටි ජාතික වනෝද්‍යානයේ තැනිතලා සහ අප්‍රිකාවේ උසම කන්ද වන කිලිමන්ජාරෝ ජාතික උද්‍යානය ඒවාට ඇතුළත් ය. අරාබි ආභාෂය සහිත සැන්සිබාර් නිවර්තන දූපත් සහ මාෆියාව, තල්මසුන් මෝරුන් සහ කොරල් පරවල වාසය කරන සමුද්‍ර උද්‍යානයක් ඇත.

ටැන්සානියාවේ ප්‍රධාන නැගෙනහිර අප්‍රිකානු කලාපීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වේ ...

වාර්ෂික ඊඒසී ප්‍රාදේශීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනය (ඊආර්ටීඊ) ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍යවරුන් සියලු දෙනා එකඟ වී තිබේ ...

දූපත් සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවාලීම සඳහා සැන්සිබාර් ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙල

සැන්සිබාර් ජනාධිපති හුසේන් අලි මුවිනි වාර්ෂික සැන්සිබාර් ජාත්‍යන්තරයේ සංවිධායකයින්ට සහාය විය ...