ප්රවර්ගය - නව කැලිඩෝනියාව

නිව් කැලිඩෝනියාව යනු දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් දුසිම් ගණනකින් සමන්විත ප්‍රංශ භූමියකි. සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙම දූපත් භූමියට වැදගත් කර්මාන්තයකි.

නිව් කැලිඩෝනියාව යනු දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් දුසිම් ගණනකින් සමන්විත ප්‍රංශ භූමියකි. වර්ග කිලෝමීටර් 24,000 ක භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටි විශාලතම පාම් සහිත වෙරළ තීරයන් සහ සමුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් යුත් කලපුව සඳහා එය ප්‍රසිද්ධය. ප්‍රධාන දූපත වන ග්‍රෑන්ඩ් ටෙරේ, විශාල ස්කූබා කිමිදුම් ගමනාන්තයක් වටා දැවැන්ත බාධක පරය. ප්‍රංශයේ බලපෑමට ලක්වූ අවන්හල් සහ පැරිසියානු විලාසිතා අලෙවි කරන සුඛෝපභෝගී සාප්පු වල අගනුවර වන නූමියා පිහිටා තිබේ.