වර්ගය - නැමීබියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නමීබියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. නිරිතදිග අප්‍රිකාවේ රටක් වන නැමීබියාව, අත්ලාන්තික් සාගර වෙරළ තීරයේ නැමීබ් කාන්තාරය විසින් කැපී පෙනේ. සැලකිය යුතු චීටා ජනගහනයක් ඇතුළුව විවිධ වන ජීවීන් සිටින රටකි. අගනුවර, වින්ඩ්හෝක් සහ වෙරළබඩ නගරයක් වන ස්වකොප්මන්ඩ් 1907 දී ඉදිකරන ලද වින්ඩ්හෝක්ගේ ක්‍රිස්ටස්කිර්ච් වැනි ජර්මානු යටත් විජිත යුගයේ ගොඩනැගිලි අඩංගු වේ. උතුරේ එටෝෂා ජාතික උද්‍යානයේ ලුණු පෑන් රයිනෝ සහ ජිරාෆ් ඇතුළු ක්‍රීඩාව ඇද ගනී.