ප්රවර්ගය - ප්රංශ සංචාරක ප්රවෘත්ති

බටහිර යුරෝපයේ ප්‍රංශය මධ්‍යකාලීන නගර, ඇල්පයින් ගම්මාන සහ මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයන් ආවරණය කරයි. එහි අගනුවර වන පැරිස් එහි විලාසිතා නිවාස, ලුවර් ඇතුළු සම්භාව්‍ය කලා කෞතුකාගාර සහ අයිෆල් කුළුණ වැනි ස්මාරක සඳහා ප්‍රසිද්ධය. වයින් සහ නවීන ආහාරපාන සඳහා ද රට ප්‍රසිද්ධය. ලැස්කෝක්ස්ගේ පුරාණ ගුහා චිත්‍ර, ලියොන්ගේ රෝමානු රඟහල සහ වර්සයිල්ස් මාළිගාව එහි පොහොසත් ඉතිහාසය සනාථ කරයි.