වර්ගය - පෘතුගාල සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පෘතුගාල සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පෘතුගාලය ස්පා Spain ් .යට මායිම්ව පිහිටි අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ දකුණු යුරෝපීය රටකි. අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටා ඇති ස්ථානය එහි සංස්කෘතියේ බොහෝ අංශ කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කර ඇත: ලුණු කෝඩ් සහ ග්‍රිල් කරන ලද සාඩින් ජාතික කෑම වර්ග වේ, ඇල්ගාර්වේ වෙරළ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් වන අතර ජාතියේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය බොහෝමයක් 1500 - 1800 ගණන් වල පෘතුගාලයට බලවත් සමුද්‍ර අධිරාජ්‍යයක් පැවති සමයේ .

එක්සත් රාජධානිය, ස්පා Spain ්, ය, පෘතුගාලය, නෙදර්ලන්තය යන රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකයින් ...

ප්‍රංශ අගමැති ජීන් කැස්ටෙක්ස් නිවේදනය කළේ එන්නත් ලබා දුන් සංචාරකයින් සඳහා සීමාවන් පනවා ඇති බවයි ...

බෝර්ගාස්, සැකින්තෝස්, බ්‍රසල්ස්, චානියා, ලර්නාකා, පැරිස් වෙත ගුවන් ගමන් ...

කිසිදු තරඟයකට මුහුණ නොදී විස් එයාර් ඉරිදා බුකින්පෙස්ට්හි සැකින්තෝස් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය නැවත ආරම්භ කරමින් ...