වර්ගය - බංග්ලාදේශ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

බෙංගාල බොක්කෙහි ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි බංග්ලාදේශය දකුණු ආසියානු රටක් වන අතර එය සශ්‍රීක හරිත හා බොහෝ ජල මාර්ග වලින් සලකුණු වේ. එහි පද්මා (ගංගා), මේ gh නා සහ ජමුනා ගංගා සාරවත් තැනිතලා නිර්මාණය කරන අතර බෝට්ටුවෙන් ගමන් කිරීම සාමාන්‍ය දෙයකි. දකුණු වෙරළ තීරයේ, නැගෙනහිර ඉන්දියාව සමඟ බෙදාගත් දැවැන්ත කඩොලාන වනාන්තරයක් වන සුන්දරබාන්ස් රාජකීය බෙංගාල ව්‍යා .්‍රයාගේ වාසස්ථානයයි.