වර්ගය - බල්ගේරියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා බල්ගේරියානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. බල්ගේරියාව යනු බෝල්කන් ජාතියක් වන අතර කළු මුහුදේ වෙරළ තීරය, කඳුකර අභ්‍යන්තරය සහ ඩැනියුබ් ඇතුළු ගංගා ආවරණය වන පරිදි විවිධ භූමි ප්‍රදේශ ඇත. ග්‍රීක, ස්ලාවික්, ඔටෝමාන් සහ පර්සියානු ආභාෂයන්ගෙන් යුත් සංස්කෘතික ද්‍රවාංකයක් වන එය සාම්ප්‍රදායික නැටුම්, සංගීතය, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ අත්කම් වලින් පොහොසත් උරුමයක් ඇත. ක්‍රි.පූ 5 වන සියවස දක්වා දිවෙන ගෝලාකාර විටෝෂා කන්ද පාමුල එහි අගනුවර වන සොෆියා පිහිටා ඇත

බෝර්ගාස්, සැකින්තෝස්, බ්‍රසල්ස්, චානියා, ලර්නාකා, පැරිස් වෙත ගුවන් ගමන් ...

කිසිදු තරඟයකට මුහුණ නොදී විස් එයාර් ඉරිදා බුකින්පෙස්ට්හි සැකින්තෝස් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය නැවත ආරම්භ කරමින් ...