වර්ගය - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්

නරඹන්නන් සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. කැරිබියානු ගිනිකඳු දූපත් සමූහයක කොටසක් වන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් බ්‍රිතාන්‍ය විදේශීය භූමියකි. ප්‍රධාන දූපත් 4 කින් සහ කුඩා දූපත් වලින් සමන්විත එය ගල්පර වලින් වැසී ඇති වෙරළ තීරයන් සහ යාත්‍රා කිරීමේ ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධයි. විශාලතම දූපත වන ටෝටෝලා අගනුවර වන රෝඩ් ටවුන් සහ වැසි වනාන්තරවලින් පිරුණු සේජ් මවුන්ටන් ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටා ඇත. වර්ජින් ගෝර්ඩා දූපතේ වෙරළ තීරයේ ගල් තලාවක් සහිත බාත් පිහිටා ඇත.