වර්ගය - බාබඩෝස් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

බාබඩෝස් යනු නැගෙනහිර කැරිබියානු දූපතක් වන අතර ස්වාධීන බ්‍රිතාන්‍ය පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටකි. අගනුවර වන බ්‍රිජ් ටවුන් යනු 1654 දී ආරම්භ කරන ලද සිනගෝගයක් වන යටත් විජිත ගොඩනැගිලි සහ නිධේ ඊශ්‍රායලයයි. දේශීය සම්ප්‍රදායන් අතර ජාතික ක්‍රීඩාව වන දහවල් තේ සහ ක්‍රිකට් ඇතුළත් වේ.