ප්රවර්ගය - බෙලරුස් සංචාරක ප්රවෘත්ති

බෙලරුස්, නිල වශයෙන් බෙලාරුස් ජනරජය, කලින් රුසියානු නමින් හැඳින්වූ බයිලෝරූසියාව හෝ බෙලෝරූසියාව, නැගෙනහිර යුරෝපයේ භූමි ප්‍රදේශයක් වන අතර, ඊසාන දෙසින් රුසියාව, දකුණින් යුක්රේනය, බටහිරින් පෝලන්තය සහ වයඹ දෙසින් ලිතුවේනියාව සහ ලැට්වියාව මායිම් වේ. එහි අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය මින්ස්ක් ය.