ප්රවර්ගය - මොනාකෝ සංචාරක ප්රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා මොනාකෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මොනාකෝ, නිල වශයෙන් මොනාකෝ හි මූලධර්මය වන අතර, බටහිර යුරෝපයේ ප්‍රංශ රිවිරා හි ස්වෛරී නගර රාජ්‍යයක්, රටක් සහ මයික්‍රොස්ටේට් වේ. ප්‍රංශය රට දෙපස මායිම් වන අතර අනෙක් පැත්ත මධ්‍යධරණි මුහුදට මායිම් වේ. මොනාකෝ ඉතාලියේ ප්‍රාන්ත මායිමේ සිට කිලෝමීටර 15 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත.

MICE කර්මාන්තය විශ්මය ජනක ඉලක්කයක් ලබා ගනී

මයික් එග්බර්ට්ස් සීඅයිටීපී සීඑම්එම් ඩීඑම්සීපී සීඑම්පී, මොනාකෝ පදනම් කරගත් කඩයක් වන ඉන්ස්පෙයර්එම්ඊ මොන්ටේ-කාලෝ හි නිර්මාතෘ හා හිමිකරු ...

ලා කොම්පැග්නි නයිස් අතර නව සෘජු හෙලිකොප්ටර් සේවාවක් දියත් කරයි ...

ප්‍රංශ රිවිරා වෙත සංචාරය වෙන කවරදාටත් වඩා ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ සියලුම ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් සමාගම් වලට ස්තූතියි, ලා ...