ප්රවර්ගය - මොසැම්බික් සංචාරක ප්රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා මොසැම්බික් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මොසැම්බික් යනු දකුණු අප්‍රිකානු ජාතියකි. ඉන්දියානු සාගරයේ දිගු වෙරළ තීරය ටෝෆෝ වැනි ජනප්‍රිය වෙරළ තීරයන්ගෙන් මෙන්ම අක්වෙරළ සමුද්‍ර උද්‍යානවලින් ද සමන්විතය. කොරල් දූපත් වලින් කිලෝමීටර් 250 ක් දුරින් පිහිටි ක්වරිම්බස් දූපත් සමූහයේ කඩොලානවලින් වැසී ඇති ඉබෝ දූපත පෘතුගීසි පාලන සමයේ සිට යටත් විජිත යුගයේ නටබුන් පවතී. දකුණට වන්නට පිහිටි බසරුටෝ දූපත් සමූහයේ ගල්පර ඇති අතර එය දුර්ගොන් ඇතුළු දුර්ලභ සාගර ජීවීන් ආරක්ෂා කරයි.