ප්රවර්ගය - රුසියාවේ සංචාරක ප්රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා රුසියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. රුසියාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. රුසියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. මොස්කව් සංචාරක තොරතුරු.
ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් වෙත පිවිසෙන්න

රුසියාව, නිල වශයෙන් රුසියානු සමූහාණ්ඩුව, නැගෙනහිර යුරෝපයේ සහ උතුරු ආසියාවේ මහාද්වීපික රටකි.

මොස්කව් ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන් තොටුපල ගුවන් තොටුපල සඳහා නව විසඳුමක් සංවර්ධනය කරයි ...

පරෙස්සමින් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අන්තර්ක්‍රියාකාරී පදික හානි පාලන පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන ලදී ...