වර්ගය - රුමේනියාවේ සංචාරක පුවත්

රුමේනියාවේ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. රුමේනියාව යනු ගිනිකොනදිග යුරෝපීය රටක් වන අතර එය වනාන්තර ප්‍රදේශයක් වන ට්‍රාන්සිල්වේනියාව සඳහා ප්‍රසිද්ධයි. එහි සංරක්‍ෂිත මධ්යකාලීන නගර අතර සිගිනෝරා ද ඇතුළත් වන අතර, ශක්තිමත් පල්ලි සහ මාලිගා රාශියක් ඇත. රටේ අගනුවර වන බුකාරෙස්ට් යනු කොමියුනිස්ට් යුගයේ දැවැන්ත, පලතුල් පර්ලමෙන්ටුලූයි රජයේ ගොඩනැගිල්ලේ භූමියයි.

TAROM විසින් බුඩාපෙස්ට් සිට බුඩාපෙස්ට් දක්වා බුඩාපෙස්ට් ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි

බුඩාපෙස්ට් ගුවන්තොටුපළ ටාරෝම් හි රුමේනියාවේ බුකාරෙස්ට් වෙත සතිපතා තුන් වතාවක් සේවය කිරීම සාදරයෙන් පිළිගනී ...