වර්ගය - ලක්සම්බර්ග් සංචාරක පුවත්

අමුත්තන් සඳහා ලක්සම්බර්ග් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ලක්සම්බර්ග් යනු බෙල්ජියම, ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය වටා ඇති කුඩා යුරෝපීය රටකි. එය බොහෝ දුරට ග්‍රාමීය වන අතර උතුරේ Ar න ආර්ඩෙනස් වනාන්තරය සහ සොබාදහමේ උද්‍යාන, නැගෙනහිරින් මුල්ලර්තාල් ප්‍රදේශයේ ගල් පර්වත සහ ගිනිකොන දෙසින් මොසෙල් ගංගා නිම්නය ඇත. එහි අගනුවර වන ලක්සම්බර්ග් නගරය මධ්යකාලීන යුගයේ පැරණි නගරයක් වන අතර එය කඳු බෑවුම්වල පිහිටා ඇත.

ලක්සෙයාර් බුඩාපෙස්ට් ගුවන් තොටුපලේ සිට ලක්සම්බර්ග් ගුවන් ගමන් දියත් කරයි

මේ මාසයේ මගීන් මිලියන භාගයක් පිළිගැනීම සඳහා ස්ථාවර පා course මාලාවක් - ශක්තිමත් නැවත වර්ධනයක් අනුගමනය කරමින් ...