වර්ගය - ලිතුවේනියාවේ සංචාරක පුවත්

නරඹන්නන් සඳහා ලිතුවේනියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ලිතුවේනියාව, නිල වශයෙන් ලිතුවේනියා ජනරජය, යුරෝපයේ බෝල්ටික් කලාපයේ රටකි. ලිතුවේනියාව බෝල්ටික් රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. රට පිහිටා ඇත්තේ බෝල්ටික් මුහුදේ ගිනිකොන දෙසින්, ස්වීඩනයට හා ඩෙන්මාර්කයට නැගෙනහිරින් ය.