වර්ගය - ලෙබනනයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

අමුත්තන් සඳහා ලෙබනන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් ලෙබනන් ජනරජය ලෙස හැඳින්වෙන ලෙබනනය බටහිර ආසියාවේ රටකි. එහි මායිම වන්නේ සිරියාව උතුරු හා නැගෙනහිරින් සහ ඊශ්‍රායලය දකුණින් වන අතර සයිප්‍රසය බටහිරින් මධ්‍යධරණි මුහුද හරහා ය.