වර්ගය - ස්වීඩනයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ස්වීඩන් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්වීඩනයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්වීඩනයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ස්ටොක්හෝම් සංචාරක තොරතුරු. ස්වීඩනය යනු වෙරළබඩ දූපත් සහ මිරිදිය දහස් ගණනක් සහිත ස්කැන්ඩිනේවියානු ජාතියක් වන අතර විශාල බෝරල් වනාන්තර සහ ග්ලැසියර කඳු ඇත. එහි ප්‍රධාන නගර, නැගෙනහිර අගනුවර ස්ටොක්හෝම් සහ නිරිතදිග ගොතන්බර්ග් සහ මැල්මේ යන සියල්ලම වෙරළබඩ වේ. ස්ටොක්හෝම් දූපත් 14 ක ඉදිකර ඇත. එහි පාලම් 50 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්ම මධ්‍යතන යුගයේ පැරණි නගරය වන ගම්ලා ස්ටෑන්, රාජකීය මාළිගා සහ එළිමහන් ස්කැන්සන් වැනි කෞතුකාගාර ද ඇත.

බුඩාපෙස්ට් සිට රෝමය, මිලාන්, බාසල් සහ මැල්මෝ වෙත ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ වේ

බාසල්, මැල්මෝ, මිලාන් සහ රෝමය යන නගර වෙත නැවත පැමිණීම සාදරයෙන් පිළිගනිමින් විස් එයාර් විසින් තහවුරු කර තිබේ ...