වර්ගය - ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්විට්සර්ලන්තයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්විට්සර්ලන්තයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සූරිච් සංචාරක තොරතුරු. ස්විට්සර්ලන්තය කඳුකර මධ්‍යම යුරෝපීය රටකි, විල්, ගම්මාන සහ ඇල්ප්ස් කඳු මුදුන් රාශියකි. එහි නගර මධ්‍යකාලීන නිල නිවාස වලින් සමන්විත වන අතර අගනුවර බර්න්ගේ සයිට්ලොග් ඔරලෝසු කණුව සහ ලුසර්න්ගේ ලී දේවස්ථානය පාලම වැනි බිම් සලකුණු ඇත. රට ස්කී රිසෝර්ට්ස් සහ කඳු තරණය සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය. බැංකු හා මූල්‍ය ප්‍රධාන කර්මාන්ත වන අතර ස්විට්සර්ලන්ත ඔරලෝසු සහ චොකලට් ලෝක ප්‍රකට ය.

එන්නත ලබා දුන් ගල්ෆ් සංචාරකයින් සඳහා ස්විට්සර්ලන්තය සිය දේශසීමා විවෘත කරයි

26 ජුනි 2021 වන දින ස්විට්සර්ලන්තය සිය දේශසීමා විවෘත කරන විට සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද ජීසීසී අමුත්තන් පිළිගනු ඇත.