වර්ගය - ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් පිළිබඳ සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සංචාරක තොරතුරු.

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් යනු අත්ලාන්තික් සාගරය සහ කැරිබියානු මුහුද අතර පිහිටා ඇති ද්විත්ව දූපත් රටකි. එය වලාකුළු වලින් වැසී ඇති කඳු සහ වෙරළ තීරයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එහි පැරණි සීනි වගාවන් බොහොමයක් දැන් තානායම් හෝ වායුගෝලීය නටබුන් වේ. දූපත් දෙකෙන් විශාල වන සෙන්ට් කිට්ස් හි ආධිපත්‍යය දරන්නේ අක්‍රීය ලියමුයිගා ගිනි කන්දක් වන අතර එය ආවාට විලක්, හරිත වර්වට් වඳුරන් සහ වැසි වනාන්තර කඳු තරණය කර ඇත.

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක උපදේශනය යාවත්කාලීන කරයි ...

බ්‍රසීලය, ඉන්දියාව, දකුණු අප්‍රිකාව සහ එක්සත් රාජධානියේ පුද්ගලයින්ට ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් වෙත නොයන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.