වර්ගය - සැන් මරිනෝ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සැන් මරිනෝ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සැන් මරිනෝ පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සැන් මරිනෝ හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සැන් මරිනෝ සංචාරක තොරතුරු.

සැන් මරිනෝ යනු උතුරු මැද ඉතාලියෙන් වට වූ කඳුකර ක්ෂුද්‍ර රාජ්‍යයකි. ලෝකයේ පැරණිතම ජනරජයන් අතර, එහි histor තිහාසික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය බොහෝමයක් රඳවා තබා ගනී. මොන්ටේ ටයිටානෝ හි බෑවුම්වල අගනුවර පිහිටා ඇති අතර එය සැන් මරිනෝ ලෙසද හැඳින්වේ. එය මධ්‍යකාලීන බිත්ති සහිත පැරණි නගරය සහ පටු කොබ්ල්ස්ටෝන් වීදි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. 11 වන ශතවර්ෂයට අයත් කාසල් වැනි බලකොටුව වන ත්‍රී කුලුනු ටයිටානෝ හි අසල්වැසි කඳු මුදුන්වල වාඩි වී සිටී.