වර්ගය - සිරියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සිරියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සිරියාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සිරියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. දමස්කස් සංචාරක තොරතුරු. සිරියාව, නිල වශයෙන් සිරියානු අරාබි ජනරජය, බටහිර ආසියාවේ, නිරිත දෙසින් ලෙබනනය, බටහිරින් මධ්‍යධරණි මුහුද, උතුරට තුර්කිය, නැගෙනහිරින් ඉරාකය, දකුණින් ජෝර්දානය සහ නිරිත දෙසින් ඊශ්‍රායලය.

ඉරානය කියා සිටින්නේ එක්සත් ජනපද ප්‍රහාරක ජෙට් යානා 'වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති' මහන් එයාර් ...

ඉරාන මාධ්‍ය කියා සිටින්නේ එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා ප්‍රහාරක ජෙට් යානා ඉරානයට අනාරක්ෂිත ලෙස බාධා කළ බවයි ...