වර්ගය - හයිටි සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

හයිටි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. හයිටි යනු කැරිබියානු රටක් වන අතර හිස්පැනියෝලා දූපත නැගෙනහිරින් ඩොමිනිකන් ජනරජය සමඟ බෙදා ගනී. 2010 භූමිකම්පාවෙන් එය තවමත් යථා තත්ත්වයට පත් වුවද, 19 වන සියවසේ මුල් භාගයේ හයිටියේ බොහෝ සලකුණු නොවෙනස්ව පවතී. කඳුකර බලකොටුවක් වන Citadelle la Ferrière සහ පළමුවන හෙන්රි රජුගේ බැරොක් හිටපු රාජකීය නිවස වන සැන්ස්-සූසි මාලිගයේ නටබුන් මේවාට ඇතුළත් ය.