ප්‍රවර්ගය - සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා කෝට් ඩි අයිවෝර් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

කෝට් ඩි අයිවෝර් යනු බටහිර අප්‍රිකානු රටකි. වෙරළ නිවාඩු නිකේතන, වැසි වනාන්තර සහ ප්‍රංශ යටත් විජිත උරුමයක් ඇත. අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ අබිජ්ජන් යනු රටේ ප්‍රධාන නාගරික මධ්‍යස්ථානයයි. එහි නූතන බිම් සලකුණු අතර සිග්ගුරැට් වැනි, කොන්ක්‍රීට් ලා පිරමයිඩ් සහ ශාන්ත පාවුළු ආසන දෙව්මැදුර ඇතුළත් වේ. මධ්‍යම ව්‍යාපාරික දිස්ත්‍රික්කයට උතුරින් පිහිටි බැන්කෝ ජාතික වනෝද්‍යානය යනු කඳු නගින්නන් සහිත වැසි වනාන්තරයකි.

කටාර් එයාර්වේස් විසින් කෝට් හි අබිජ්ජන් වෙත සතිපතා ගුවන් ගමන් තුනක් දියත් කිරීමට ...

කටාර් එයාර්වේස් අප්‍රිකානු වෙළඳපොළට කැපවී සිටින අතර මහාද්වීපය පුරා සිය ජාලය පුළුල් කරමින් ...