වර්ගය - ලෙසෝතෝ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

අමුත්තන් සඳහා ලෙසෝතෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. දකුණු අප්‍රිකාව විසින් වටකර ඇති, උසින් පිහිටි, ගොඩබිම් සහිත රාජධානියක් වන ලෙසෝතෝ, ගංගා සහ කඳු වැටි ජාලයකින් වට වී ඇත. මීටර 3,482 ක් උස තබානා නට්ලේනියා කඳු මුදුනද ඇතුළුව. 19 වන ශතවර්ෂයේ මොෂොෂෝ රජුගේ පාලන සමයේ සිට පැවත එන නටබුන් වන්නේ ලෙසෝතෝ අගනුවර වන මැසෙරු අසල පිහිටි තාබා බොසියු සානුවෙහි ය.

සහෝදරී ජුලියට් ලිතෙම්බා දැන් ඇය වෙනුවෙන් ලෙසෝතෝ හි සංචාරක වීරවරියකි ...

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානය බෙදාහදා ගෙන ඇත්තේ ලෙසෝතෝ හි තබානා නට්ලේනියානා වැනි අය සත්‍ය වන්නේ කෙසේද යන්නයි ...