වර්ගය - වනුවාටු සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා වනුවාටු සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. වනුවාටු පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. වනුවාටු හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. පෝට් විලා සංචාරක තොරතුරු. රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ මූලස්ථානය ඉතාලියේ රෝමයෙන් වට වූ වතිකානුවයි. එය පාප්තුමාගේ නිවහන වන අතර නිරූපිත කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ද වේ. එහි වතිකානු කෞතුකාගාරයේ පුරාණ රෝමානු මූර්ති වන “ලාඕකොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයෝ” මෙන්ම රෆායෙල් කාමරවල පුනරුදයේ බිතු සිතුවම් සහ මයිකල්ඇන්ජලෝගේ සිවිලිමට ප්‍රසිද්ධ සිස්ටයින් දේවස්ථානය ද ඇත.