ඉහළ ආදායමක් සහිත පහළ හවායි හෝටල් පදිංචිය සමහරුන්ට හොඳ ආරංචියකි

JayTalwar | eTurboNews | eTN
ජේ තල්වාර්, අලෙවිකරණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති සහ හවායි නරඹන්නන් සහ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරී

හවායි සංචාරක අධිකාරිය එහි හෝටල් පදිංචිය පිළිබඳ නවතම වාර්තාව නිකුත් කරයි Aloha රජයේ.

2024 වසරේ COVID-19 වසරට පෙර මනින ලද පදිංචිය හා සසඳන විට 2019 අප්‍රේල් මාසයේ හෝටල්වල පදිංචිය අඩු විය. කෙසේ වෙතත්, පවතින කාමරයක ආදායම 2024 ට සාපේක්ෂව 2019 දී වැඩි විය.

මෙය හෝටල් සඳහා හොඳ විය හැකි නමුත්, සාප්පු, ආපනශාලා සහ ආකර්ෂණීය ස්ථාන වැනි තෙවන පාර්ශවීය සිල්ලර ව්‍යාපාර සඳහා අභියෝගාත්මක වේ. ආර්.

2024 අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය දෛනික අනුපාතය ඩොලර් 266 (-4.0%) සහ සියයට 368 (-2.1 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය) සමඟින් 72.3 අප්‍රේල් මාසයේදී ප්‍රාන්තය පුරා ආදායම් ලබා ගත හැකි කාමරය (RevPAR) $1.4 (-2023%) විය. 2019, RevPAR සියයට 25.4 කින් වැඩි වූ අතර, ඉහළ ADR (+35.1%) මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර එය අඩු පදිංචිය (-5.6 ප්‍රතිශත ලකුණු) හිලව් කරයි.

වාර්තාවේ සොයාගැනීම් විසින් සම්පාදනය කරන ලද දත්ත භාවිතා කර ඇත STR, Inc., හවායි දූපත් වල හෝටල් දේපල පිළිබඳ විශාලතම සහ වඩාත් විස්තීර්ණ සමීක්ෂණය සිදු කරයි. 2024 අප්‍රේල් සඳහා, සමීක්ෂණයට කාමර 171 ක් නියෝජනය කරන දේපල 47,965 ක් හෝ හවායි දූපත් වල කාමර 86.4 ක් හෝ ඊට වැඩි නවාතැන් පහසුකම්වලින් සියයට 20 ක්, සම්පූර්ණ සේවා, සීමිත සේවා සහ සහාධිපත්‍ය හෝටල් ලබා දෙන ඒවා ඇතුළුව ඇතුළත් විය. නිවාඩු කුලියට දීම සහ කාල බෙදාගැනීමේ දේපල මෙම සමීක්ෂණයට ඇතුළත් කර නැත.

443.2 අප්‍රේල් මාසයේදී ප්‍රාන්තය පුරා හවායි හෝටල් කාමර ආදායම ඩොලර් මිලියන 4.5 (-2023% එදිරිව 28.6, +2019% එදිරිව 2024) විය. කාමර ඉල්ලුම කාමර මිලියන 1.2 ක් විය (-2.5% එදිරිව 2023, -4.8% එදිරිව 2019 ) සහ කාමර සැපයුම කාමර රාත්‍රී මිලියන 1.7 ක් විය (-0.6% එදිරිව 2023, +2.6% එදිරිව 2019) (රූපය 2). 

සුඛෝපභෝගී පන්තියේ දේපල $502 ක RevPAR උපයා ඇත (-1.0% එදිරිව 2023, +19.5% එදිරිව 2019), ADR සමඟ $798 (-6.5% එදිරිව 2023, +44.7% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය සියයට 63.0. ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 3.5, -2023 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 13.3). මධ්‍ය පරිමාණ සහ ආර්ථික පන්තියේ දේපල $2019 ක RevPAR උපයා ඇත (+174% එදිරිව 3.1, +2023% එදිරිව 33.0) ADR සමඟ $2019 (+235% එදිරිව 1.3, +2023% එදිරිව 45.4) සහ (+ පදිංචිය සියයට 2019) 74.0 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 1.3, -2023 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 6.9).  

Maui County හෝටල්වලට 8 අගෝස්තු 2023 වන දින ලැව්ගිනි හේතුවෙන් දිගින් දිගටම බලපෑම් එල්ල වූ නමුත් සාපේක්ෂව ඉහළ ADR හේතුවෙන් 2024 අප්‍රේල් මාසයේදී RevPAR ප්‍රාන්තවලට නායකත්වය දුන්නේය. Maui County හෝටල් RevPAR $368 (-7.3% එදිරිව 2023, +20.4% එදිරිව 2019), ADR සමඟ $555 (-9.1% එදිරිව 2023, +43.2% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය 66.3 ප්‍රතිශතයක් ලබා ගෙන ඇත. ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 1.3, -2023 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 12.6). 

Maui ගේ සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතනය වන Wailea හි RevPAR $565 (+8.0% එදිරිව 2023, +0.8% එදිරිව 2019), ADR සමඟ $742 (-12.5% ​​එදිරිව 2023, +22.3% එදිරිව 2019% සහ 76.2%. (+14.5 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2023, -16.3 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2019). අප්‍රේල් මාසයේදී, ලහයිනා/කනාපාලි/කපලුවා ප්‍රදේශයේ හෝටල් ලැව්ගිනි, සහන සේවකයන් සහ අමුත්තන් නිසා විපතට පත් වූ අවතැන් වූ ලහයිනා වැසියන්ගේ මිශ්‍රණයක් විසින් අල්ලා ගන්නා ලදී. 

Lahaina/Kā'anapali/Kapalua කලාපයේ RevPAR $291 (-19.7% එදිරිව 2023, +16.5% එදිරිව 2019), ADR $463 (-14.0% එදිරිව 2023, +44.9% සහ 2019 වසරට සාපේක්ෂව) සියයට 62.9 (-4.5 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2023, -15.4 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2019).   

Kaua'i හෝටල් $311 ක RevPAR උපයා ඇත (+1.1% එදිරිව 2023, +74.9% එදිරිව 2019), ADR සමඟින් $432 (+5.8% එදිරිව 2023, +62.0% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය සියයට 72.0 3.4 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2023, +5.3 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2019).

හවායි දූපතේ හෝටල්වල RevPAR $289 (-2.1% එදිරිව 2023, +49.0% එදිරිව 2019), ADR සමඟ $442 (+3.5% එදිරිව 2023, +70.4% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය සියයට 65.3ක (3.7ට සාපේක්ෂව -2023 ප්‍රතිශත ලකුණු, 9.4ට සාපේක්ෂව -2019 ප්‍රතිශත ලකුණු). 

Kohala Coast හෝටල් $441 ක RevPAR උපයා ඇත (-2.2% එදිරිව 2023, +54.4% එදිරිව 2019), ADR සමඟ $584 (-2.9% එදිරිව 2023, +56.4% එදිරිව 2019), සහ පදිංචිය (+ 75.5%) 0.5 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2023, -1.0 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2019).

O'ahu හෝටල් අප්‍රේල් මාසයේදී RevPAR ලෙස $210 (-1.6% එදිරිව 2023, +15.3% එදිරිව 2019), ADR $275 (+1.0% එදිරිව 2023, +20.5% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය (ප්‍රතිශතය 76.5) ලෙස වාර්තා කර ඇත. -2.0 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2023, -3.4 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 2019). Waikīkī හෝටල් $197 ක RevPAR උපයා ඇත (-1.8% එදිරිව 2023, +10.9% එදිරිව 2019), ADR සමඟින් $257 (+0.6% එදිරිව 2023, +15.6% එදිරිව 2019) සහ පදිංචිය සියයට 76.7 ලකුණු එදිරිව 1.9, -2023 ප්‍රතිශත ලකුණු එදිරිව 3.2).

වාර්තාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති දත්ත ඇතුළුව හෝටල් කාර්ය සාධන සංඛ්‍යාලේඛන වගු ලබා ගත හැකිය මාර්ගගතව බැලීම.

හවායි හි එවැනි විශාලතම සමීක්ෂණය වන STR, Inc. විසින් සම්පාදනය කරන ලද හෝටල් සමීක්ෂණ දත්ත භාවිතයෙන් හවායි හෝටල් කාර්ය සාධන වාර්තාව නිපදවා ඇත. 

සමීක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් නවාතැන් ඒකක 20 ට අඩු, කුඩා ඇඳන් සහ උදේ ආහාර, තරුණ නේවාසිකාගාර, තනි-පවුලේ නිවාඩු කුලියට දීම, ගෘහ, තනි තනිව කුලියට ගත් නිවාඩු සහාධිපත්‍ය සහ හෝටල් භාවිතය සඳහා තවදුරටත් ලබා ගත නොහැකි අලෙවි කරන කාල කොටස් ඒකක බැහැර කරයි. ස්ථානය සහ වර්ගය අනුව හෝටල් සමීක්ෂණ සහභාගිවන්නන්ගේ ඕනෑම වැඩි සහ/හෝ අඩු නියෝජනයක් සඳහා වන්දි ගෙවීම සඳහා දත්ත භූගෝලීය වශයෙන් සහ දේපල පන්තිය අනුව බර කර ඇත.  

2024 අප්‍රේල් සඳහා, සමීක්ෂණයට කාමර 171 ක් නියෝජනය කරන දේපල 47,965 ක් හෝ හවායි දූපත් වල කාමර 86.4 ක් හෝ ඊට වැඩි නවාතැන් පහසුකම්වලින් සියයට 20 ක්, සම්පූර්ණ සේවා, සීමිත සේවා සහ සහාධිපත්‍ය හෝටල් ඇතුළත් විය. අප්‍රේල් සමීක්ෂණයට කාමර 82 (29,419%) නියෝජනය කරමින් O'ahu හි දේපල 95.7ක් ඇතුළත් විය. කාමර 43 (9,520%) නියෝජනය කරමින් Maui ප්‍රාන්තයේ දේපල 71.4; කාමර 24 (5,363%) නියෝජනය කරමින් හවායි දූපතේ දේපල 80.7; සහ Kaua'i හි දේපල 22, කාමර 3,663 (76.4%) නියෝජනය කරයි.


WTNඑක්වන්න | eTurboNews | eTN

(eTN): ඉහළ ආදායමක් සහිත පහළ හවායි හෝටල් පදිංචිය සමහරුන්ට හොඳ ආරංචියක් | නැවත තැපැල් බලපත්‍රය අන්තර්ගතය පළ කරන්න


 

කර්තෘ ගැන

ජුවර්ගන් ටී ස්ටයින්මෙට්ස්

ජුවර්ගන් තෝමස් ස්ටයින්මෙට්ස් ජර්මනියේ යෞවනයෙකු වූ දා සිට (1977) සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ අඛණ්ඩව කටයුතු කර ඇත.
ඔහු ආරම්භ කළේය eTurboNews 1999 දී ගෝලීය සංචාරක සංචාරක කර්මාන්තයේ පළමු මාර්ගගත පුවත් පත්‍රිකාව ලෙස.

දායකත්වය
දැනුම් දෙන්න
අමුත්තන්ගේ
0 අදහස්
පේළිගත ප්‍රතිපෝෂණ
සියලුම අදහස් බලන්න
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x
බෙදාගන්න...