ප්රවර්ගය - අයිස්ලන්ත සංචාරක පුවත්

අයිස්ලන්තයෙන් උණුසුම් පුවත් - සංචාරක සහ සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතිය, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, පුවත්, සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා අයිස්ලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නෝර්ඩික් දූපත් රාජ්‍යයක් වන අයිස්ලන්තය, ගිනිකඳු, ගීසර්, උණු දිය උල්පත් සහ ලාවා ක්ෂේත්‍ර සහිත එහි නාටකාකාර භූ දර්ශනය මගින් අර්ථ දක්වා ඇත. Vatnajökull සහ Snæfellsjökull ජාතික වනෝද්‍යානවල දැවැන්ත ග්ලැසියර ආරක්ෂා කර ඇත. ජනගහනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන්නේ භූ තාප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රේක්ජාවික් අගනුවර වන අතර එය අයිස්ලන්තයේ වයිකින්ග් ඉතිහාසය සොයා යන ජාතික සහ සාගා කෞතුකාගාරවල නිවහන වේ.