ප්රවර්ගය - ඊශ්රායල සංචාරක පුවත්

ඊශ්‍රායලයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ඊශ්‍රායල සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. මධ්‍යධරණි මුහුදේ මැද පෙරදිග රටක් වන ඊශ්‍රායලය යුදෙව්වන්, කිතුනුවන් සහ මුස්ලිම්වරුන් විසින් බයිබලානුකුල ශුද්ධ භූමිය ලෙස සලකනු ලැබේ. එහි වඩාත්ම පූජනීය ස්ථාන තිබෙන්නේ ජෙරුසලමේ. එහි පැරණි නගරය තුළ, පන්සල් මවුන්ට් සංකීර්ණයට ඩොම් ඔෆ් ද රොක් දේවස්ථානය, Western තිහාසික බටහිර තාප්පය, අල්-අක්සා පල්ලිය සහ ශුද්ධ වූ සෙපුල්චර් දේවස්ථානය ඇතුළත් වේ. ඊශ්‍රායලයේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානය වන ටෙල් අවිව් බොහවුස් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ වෙරළ තීරයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය.