ප්රවර්ගය - උරුගුවේ සංචාරක පුවත්

උරුගුවේ වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා උරුගුවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උරුගුවේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උරුගුවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. මොන්ටෙවීඩියෝ සංචාරක තොරතුරු. උරුගුවේ යනු දකුණු ඇමරිකානු රටකි. එහි අභ්‍යන්තරය සහ වෙරළ තීරය පිහිටා ඇත. අගනුවර වන මොන්ටෙවීඩියෝ වරෙක ස්පා Spanish ් cat බලකොටුවක වාසය කළ ප්ලාසා ඉන්ඩිපෙන්ඩෙන්සියාව වටා කැරකෙයි. එය සියුඩාඩ් වීජා (ඕල්ඩ් සිටි) වෙත ගෙන යන අතර, ආර්ට් ඩෙකෝ ගොඩනැගිලි, යටත් විජිත නිවාස සහ මර්කාඩෝ ඩෙල් පුවර්ටෝ, පැරණි වරාය වෙළඳපොලක් වන අතර එය බොහෝ වානේ නිවාස ඇත. ලා රම්බ්ලා, දිය ඇලි සක්මන් මළුවක්, මාළු කුටි, කුළුණු සහ උද්‍යාන පසු කරයි.