ප්රවර්ගය - ක්රොඒෂියාව

ක්‍රොඒෂියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ක්‍රොඒෂියාව, නිල වශයෙන් ක්‍රොඒෂියා ජනරජය, මධ්‍යම හා ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ, ඇඩ්‍රියාටික් මුහුදේ පිහිටි මංසන්ධියක පිහිටි රටකි. එය වයඹ දෙසින් ස්ලොවේනියාව, ඊසාන දෙසින් හංගේරියාව, නැගෙනහිරින් සර්බියාව, බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා සහ ගිනිකොන දෙසින් මොන්ටිනිග්‍රෝව මායිම් කර ඉතාලිය සමඟ සමුද්‍ර දේශ සීමාවක් බෙදා ගනී.