ප්රවර්ගය - කාම්බෝජ සංචාරක පුවත්

කාම්බෝජයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

නරඹන්නන් සඳහා කාම්බෝජ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. කාම්බෝජය අග්නිදිග ආසියානු රටක් වන අතර එහි භූ දර්ශනය පහත් බිම් තැනිතලා, මෙකොං ඩෙල්ටා, කඳු සහ තායිලන්ත බොක්ක වෙරළ තීරය දක්වා විහිදේ. එහි අගනුවර වන නොම් පෙන්, රාජකීය මාළිගාව සහ ජාතික කෞතුකාගාරයේ historical තිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක ප්‍රදර්ශනවලින් දිදුලන කලා ඩෙකෝ සෙන්ට්‍රල් මාකට්හි නිවහන වේ. රටේ වයඹ දෙසින් ඛමර් අධිරාජ්‍ය සමයේ ඉදිකරන ලද දැවැන්ත ගල් දේවාල සංකීර්ණයක් වන ඇන්කෝර් වොට්ගේ නටබුන් ඇත.