ප්රවර්ගය - කොස්ටාරිකාව

කොස්ටරිකාවේ සිට ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කොස්ටාරිකාව යනු කැරිබියානු සහ පැසිෆික් සාගරයේ වෙරළ තීරයන් සහිත රළු, වැසි වනාන්තර සහිත මධ්‍යම ඇමරිකානු රටකි. එහි අගනුවර වන සැන් ජෝස්, පූර්ව කොලොම්බියානු රන් කෞතුකාගාරය වැනි සංස්කෘතික ආයතනවල නිවහනක් වුවද, කොස්ටාරිකාව වෙරළ, ගිනි කඳු සහ ජෛව විවිධත්වයට ප්‍රසිද්ධය. එහි ප්‍රදේශයෙන් හතරෙන් එකක් පමණ ආරක්ෂිත වනාන්තර වලින් සමන්විත වන අතර මකුළු වඳුරන් සහ ක්වෙට්සාල් පක්ෂීන් ඇතුළු වන ජීවීන්ගෙන් සමන්විත වේ.