ප්රවර්ගය - ගයනා සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

ගයනා වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ගයානා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. දකුණු ඇමරිකාවේ උතුරු අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ ගයනාව අර්ථ දැක්වෙන්නේ එහි rain න වැසි වනාන්තරයෙනි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන, ක්‍රිකට් හා කැලිප්සෝ සංගීතය සමඟ එය සංස්කෘතික වශයෙන් කැරිබියානු කලාපයට සම්බන්ධ වේ. එහි අගනුවර වන ජෝර්ජ්ටවුන් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. උස, පින්තාරු කරන ලද දැව ශාන්ත ජෝර්ජ් ඇන්ග්ලිකන් ආසන දෙව්මැදුරද ඇතුළුව. විශාල ඔරලෝසුවක් දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රභවයක් වන ස්ටාබ්‍රෝක් වෙළඳපොළේ මුහුණත සලකුණු කරයි.