ප්රවර්ගය - ග්වාටමාලා සංචාරක පුවත්

ග්වාතමාලාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා ග්වාතමාලාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මෙක්සිකෝවට දකුණින් පිහිටි මධ්‍යම ඇමරිකානු රටක් වන ග්වාතමාලාවේ ගිනි කඳු, වැසි වනාන්තර සහ පුරාණ මායා ස්ථාන පිහිටා තිබේ. ග්වාතමාලාවේ අගනුවර වන ජාතික සංස්කෘතික මාළිගාව සහ පුරාවිද්‍යා හා ජනවාර්ගික කෞතුකාගාරය ඇතුළත් වේ. අගනුවරට බටහිරින් ඇන්ටිගුවා හි සංරක්‍ෂිත ස්පා Spanish ් colon යටත්විජිත ගොඩනැගිලි අඩංගු වේ. දැවැන්ත ගිනිකඳු ආවාටයක පිහිටුවා ඇති ඇටිට්ලන් විල කෝපි පිට්ටනි සහ ගම් වලින් වටවී ඇත.