ප්රවර්ගය - ජර්මනිය සංචාරක පුවත්

ජර්මානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්: ජර්මනියේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක සහ සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතිය, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, පුවත් සහ ප්‍රවණතා.

ජර්මනිය සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ජර්මනිය වනාන්තර, ගංගා, කඳු වැටි සහ උතුරු මුහුදු වෙරළ තීරයන්ගෙන් යුත් බටහිර යුරෝපීය රටකි. එයට සහස්‍ර 2 කට අධික ඉතිහාසයක් ඇත. එහි අගනුවර වන බර්ලින්හි චිත්‍ර හා රාත්‍රී ජීවිත දර්ශන, බ්‍රැන්ඩන්බර්ග් ගේට්ටුව සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයට අදාළ බොහෝ ස්ථාන තිබේ. මියුනිච් 16 වන සියවසේ හොෆ්බ්‍රෝහවුස් ඇතුළු ඔක්ටෝබර්ෆෙස්ට් සහ බියර් ශාලා සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්හි අහස උසට නැඟ යුරෝපීය මහ බැංකුව පිහිටා තිබේ.