ප්රවර්ගය - ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ හි නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. වරාය ස්පා Spain ් Travel ය සංචාරක තොරතුරු. ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ යනු වෙනිසියුලාව අසල පිහිටි ද්විත්ව දූපත් කැරිබියානු ජාතියකි, සුවිශේෂී ක්‍රෙයෝල් සම්ප්‍රදායන් සහ ආහාරපාන ඇත. ට්‍රිනිඩෑඩ් හි අගනුවර වන පෝර්ට් ඔෆ් ස්පා Spain ් cal යේ කැලිප්සෝ සහ සමාජ සංගීතය ඇතුළත් arn ෝෂාකාරී සැණකෙළියක් පැවැත්වේ. ආසා රයිට් නේචර් සෙන්ටර් වැනි අභයභූමිවල බොහෝ පක්ෂි විශේෂ වාසය කරයි. කුඩා ටොබැගෝ දූපත එහි වෙරළ තීරයන් සහ ටොම්බගෝ ප්‍රධාන රිජ් වන රක්ෂිතය සඳහා ප්‍රසිද්ධය.