ප්රවර්ගය - ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

තුර්කි ජාතිකයින්ගෙන් සහ කයිකෝස්ගෙන් සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා - තුර්කි සහ කයිකෝස් වෙතින් ප්‍රවෘත්ති.

ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් යනු බහාමාස් හි ගිනිකොන දෙසින් බ්‍රිතාන්‍ය විදේශීය ප්‍රදේශයක් වන අත්ලාන්තික් සාගරයේ පහත් කොරල් දූපත් 40 ක දූපත් සමූහයකි. ප්‍රෝවෝ ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රොවිඩන්සියල්ස් හි ද්වාරය, පුළුල් ග්‍රේස් බේ වෙරළේ නිවහන වන අතර සුඛෝපභෝගී නිකේතන, සාප්පු සහ අවන්හල් ඇත. ස්කූබා කිමිදුම් ස්ථාන වලට ප්‍රෝවෝ හි උතුරු වෙරළේ සැතපුම් 14 ක බාධක පරය සහ ග්‍රෑන්ඩ් ටර්ක් දූපතට ඔබ්බෙන් වූ මීටර් 2,134 ක දිය යට තාප්පය ඇතුළත් වේ.