ප්රවර්ගය - නිව් කැලිඩෝනියාව

නිව් කැලිඩෝනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නිව් කැලිඩෝනියාව යනු දකුණු පැසිෆික් කලාපයේ දූපත් දුසිම් ගණනකින් සමන්විත ප්‍රංශ ප්‍රදේශයකි. මෙම දූපත් ප්‍රදේශයට සංචාරක ව්‍යාපාරය වැදගත් කර්මාන්තයකි. නිව් කැලිඩෝනියාව යනු දකුණු පැසිෆික් කලාපයේ දූපත් දුසිම් ගණනකින් සමන්විත ප්‍රංශ ප්‍රදේශයකි. තල් අතු වලින් සැදුම් ලත් මුහුදු වෙරළ සහ මුහුදු ජීවීන්ගෙන් පොහොසත් කලපුව සඳහා එය ප්‍රසිද්ධය, එය වර්ග කිලෝමීටර් 24,000 ක් වන අතර එය ලොව විශාලතම වේ. ප්‍රධාන දූපත වන ග්‍රෑන්ඩ් ටෙරේ, විශාල ස්කූබා කිමිදුම් ස්ථානයක් වන දැවැන්ත බාධක පරය. අගනුවර නූමියා හි ප්‍රංශ බලපෑම් සහිත අවන්හල් සහ පැරිසියානු විලාසිතා අලෙවි කරන සුඛෝපභෝගී කඩ සාප්පු ඇත.