වර්ගය - නාඌරූ

සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා - නාවුරු වලින් ලැබුණු ප්‍රවෘත්ති.

නා uru රූ සංචාරක සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නා uru රූ යනු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඊසාන දෙසින් මයික්‍රොනීසියාවේ පිහිටි කුඩා දූපත් රටකි. නැඟෙනහිර වෙරළ තීරයේ අනිබාරේ බොක්ක ඇතුළු කොරල්පර සහ තල් ගස් වලින් වටවූ සුදු වැලි සහිත වෙරළ තීරයන් මෙහි දක්නට ලැබේ. මිරිදිය නිවර්තන වෘක්ෂලතාදිය බුවාඩා කලපුව වටා ඇත. දිවයිනේ උසම ස්ථානය වන කමාන්ඩ් රිජ් හි පාෂාණමය ප්‍රදේශය දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ජපන් මුරපොලක් ඇත. මොක්වා ළිඳේ භූගත මිරිදිය විල පිහිටා ඇත්තේ හුණුගල් මොක්වා ගුහා මධ්‍යයේ ය.