ප්රවර්ගය - නෙදර්ලන්තය

නෙදර්ලන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සඳහා වෘත්තිකයන් සහ අමුත්තන් සඳහා නෙදර්ලන්තය සහ ඕලන්දයේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඕලන්දයට සහ නෙදර්ලන්තයට පැමිණෙන අමුත්තන් දැනගත යුතු දේ. වයඹදිග යුරෝපයේ රටක් වන නෙදර්ලන්තය ඇළ මාර්ග, ටියුලිප් පිට්ටනි, සුළං මෝල් සහ පාපැදි මාර්ගවල සමතලා භූ දර්ශනයක් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි රිජ්ක්ස්මුසියම්, වැන් ගොග් කෞතුකාගාරය සහ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ යුදෙව් පාචකයෙකු වූ ne න් ෆ්‍රෑන්ක් සැඟවී සිටි නිවස පිහිටා තිබේ. ඇල මාර්ග මන්දිර සහ රෙම්බ්‍රන්ඩ් සහ වර්මීර් ඇතුළු කලාකරුවන්ගේ කෘති රාශියක් නගරයේ 17 වන සියවසේ “ස්වර්ණමය යුගයේ” පවතී.